In conformitate cu Legea nr. 677/2001 care se refera la protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si la libera circulatie a acestor date, impreuna cu modificarile ulterioare aplicate la aceasta lege (Legea 677/2001), Firma MEDIALJOB PERSONALMANAGEMENT, cu sediul in Germania, strada Kaninenberghöhe 2, Essen, 45136, cu numarul de CUI : DE301094585, intentioneaza sa inregistreze,sa colecteze, sa administreze, sa stocheze, sa utilizeze si sa transmita catre terti (denumiti potentiali angajatori germani), datele dumneavoastra cu caracter personal, in conformitate cu termenii si conditiile descrise mai jos, si cu respectarea dispozitiilor Legii 677/2001.

Prin prezentul ACORD DE CONFIDENTIALITATE CU PRIVIRE LA PRECULAREA A DATELOR CU CARCTER PERSONAL,se solicita consimtamantul dumneavoastra in conformitate cu Legea 677/2001, in vederea prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, conform specificariilor de mai jos:

1. PRELUCRAREA DATELOR DUMNEAVOASTRA

Firma MEDIALJOB PERSONALMANAGEMENT intentioneaza sa:

(I) Prelucreze datele dumneavoastra cu caracter personal constand in:

(a) date cu caracter personal avand functie de identificare a aplicantilor, care cuprind
printre altele : numele si prenumele, domiciliul, sexul, data nasterii, numarul de telefon,etc.;

(b) date cu caracter personal legate de pregatirea si de activitatea profesionala a aplicantilor, care cuprind printre altele informatii privind: scoala absolvita, cursurile de calificare, studiile absolvite, profesia, experienta, specializarea, locurile de munca anterioare, locul de munca actual, functia, numele angajatorului, data angajarii, data incetarii raporturilor de munca (aceste date fiind denumite in continuare “Date cu caracter personal”).

(II) Prelucreze datele dumneavoastra personale cu caracter special, constand in:transmiterea codului numeric personal, a serii si numarului actului de identitate sau a pasaportului (“Date Personale cu Caracter Special”), pentru :

(a) Scopuri legate de activitatea de recrutare de personal si asigurarea unei evidente generale de baza de date de resurse umane a tuturor persoanelor care au transmis aplicatii sau au comunicat intr-un alt fel sau altul datele lor personale si/ sau datele lor personale cu caracter special catre Firma MEDIALJOB PERSONALMANAGEMENT.

(b) Transmiterea oricaror din aceste Date personale si/sau Date personale cu caracter special persoanelor juridice(numiti potentialii angajatori germani) aflate in cautarea fortei de munca (localizate in Germania), ori de cate ori este necesar, in scopul initierii si/sau derularii unor relatii contractuale de munca intre acestea si persoanele ale caror Date personale si/sau Date personale cu caracter special au fost prelucrate de catre Firma MEDIALJOB PERSONALMANAGEMENT (punctele a si b).

2. Cine are acces la datele dumneavoastră?

Datele personale si/sau Date personale cu caracter special vor fi accesate de angajatii Firmei MEDIALJOB PERSONALMANAGEMENT, in conformitate cu atributiile specifice functiei lor si cu regulamentul intern al Firmei MEDIALJOB PERSONALMANAGEMENT.
Toată informația care se păstrează în baza de date a noastra este confidențială și poate fi acesată doar de angajatii noștri.

3. Cât timp va păstra MEDIALJOB PERSONALMANAGEMENT datele dumneavoastră?

MEDIALJOB PERSONALMANAGEMENT intentioneaza sa proceseze Datele personale si/sau Date personale cu caracter special pe intreaga durata necesara realizarii scopurilor pentru care datele sunt prelucrate, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile.

4. DREPTURILE DUMNEAVOASTRA
In conformitate cu dispozitiile Legii 677/2001, va informam prin prezenta ca aveti urmatoarele drepturi in legatura cu prelucrarea de catre MEDIALJOB PERSONALMANAGEMENT a Datelor personale si/sau a Datelor personale cu caracter special:

(a) Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor personale si/sau a datelor personale cu caracter special, precum si cu privire la datele care fac obiectul prelucrarii si a originii acestor date.

(b) Dreptul de intervenentie (rectificare, blocare, stergere, actualizare) si de obiectie asupra datelor personale si/sau a datelor personale cu caracter special.

(c) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale adoptate exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal prin mijloace automate.

(d) Dreptul de a inainta plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (autoritatea de supraveghere) precum si de a se adresa instantei, pentru atacarea deciziilor Firmei MEDIALJOB PERSONALMANAGEMENT, in conformitate cu Legea 677/2001.

In cazul in care doriti sa va exercitati oricare din aceste drepturi, puteti sa depuneti o cerere scrisa, semnata si datata, catre MEDIALJOB PERSONALMANAGEMENT la adresa: Kaninenberghöhe 2, Essen, 45136, sau pe adresa de email: post@medialjob.de.

Va informam faptul ca puteti sa va dati consimtamantul sau sa refuzati sa va dati consimtamantul in legatura cu prelucrarea datelor personale si/sau a datelor personale cu caracter special.

In cazul in care doriti sa va dati consimtamantul in legatura cu prelucrarea datelor personale
si/sau a datelor personale cu caracter special, va trebui sa consemnati acest ACORD DE PRECULARE A DATELOR CU CARTER PERSONAL.

In cazul in care refuzati sa va dati consimtamantul in legatura cu prelucrarea datelor personale
si/sau a datelor personale cu caracter special, va informam ca MEDIALJOB PERSONALMANAGEMENT nu va putea sa colecteze si sa introduca datele dumneavoastra personale si/sau a datelor personale cu caracter special in baza de date de resurse umane mentionata in sectiunea de mai sus,si deasemenea sa transmita oricare din datele dumneavoastra personale si/sau datele personale cu caracter special catre persoanele juridice(numiti potentiali angajatori germani).

Prin acceptarea termenilor Acordului de Confidenţialitate vă exprimaţi acordul cu privire la culegerea, utilizarea şi divulgarea informaţiilor cu caracter personal în scopul prelucrării acestora ca parte a procesului de recrutare, aşa cum este detaliat mai sus.
De aceea, recomandăm să citiţi cu atenţie Acordul de Confidenţialitate şi să vă exprimaţi acceptul dacă sunteţi de acord cu termenii acestei notificări. Acceptul dumneavoastră este valabil şi în cazul accesărilor ulterioare ale acestui site. Vă puteţi exprima dezacordul cu termenii prezentului acord părăsind această pagină.