Informații Angajare Germania

Informații Angajare Germania

Date importante privind angajarea în Germania a persoanelor de cetățenie română.

Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele detalii, iar în cazul în care aveți întrebări nu ezitați de a ne contacta pe e-mail.
Pentru a avea o carieră de muncă în Germania cât mai sigură și îndelungată, și desigur o integrare cât mai ușoară, dorim a vă informa cat mai mult atât asupra procedurilor de salarizare standardizate germane cât și a eticii de muncă germane.
Înainte de a ne trimite cv-ul dumnevoastră și a începe procedura de căutare a unui loc de muncă în Germania pentru dumnevoastră, avem nevoie de consimțământul dumnevoastră în scris că avem voie ca aceste date ale dumneavoastră cu caracter personal să le putem transcrie stoca și trimite la potențialii angajatori germani. Datele dumnevoastră personale vor fi trimise numai în scopul angajări dumnevoastră și sunt ținute la noi pe o perioadă de maxim șase luni. Ne puteți trimite oricând o cerere de ștergere a acestor date din sistemul nostru.

CONTRACTUL DUMNEVOASTRĂ DE MUNCĂ PENTRU ANGAJARE ÎN GERMANIA

Contractul de muncă este prin intermediul nostru numai sub formă legală cu acte de pensie și asigurare medicală precum orice angajat în Germania și se semnează la venirea dvs. direct cu angajatorul german. Aveți un contract tarifat comform tarifului german în funcție de postul ocupat și calificarea dvs. Acest tarif nu face nici o diferență între angajații germani și cei din alte țări europene. Compania Medialjob preselectează și intervievează în numele angajatorilor germani, personal din comunitatea europeană. Ca atare nu are nici o influență la alegerea finală a candidatului ideal, acestă alegere fiind făcută în exclusivitate de angajator.

SUPORTUL OFERIT DE MEDIALJOB

Compania Medialjob preselectează în numele angajatorilor germani candidații dornici în găsirea unui loc de muncă în Germania.
Serviciul de interview-ere în limba română este oferit de angajatorii germani prin intermediul nostru. Acest serviciu este pentru dumneavoastră complet gratuit.
După angajare în Germania compania Medialjob în calitate de preselector în numele angajatorului, nu are dreptul să intervină în relațiile angajat-angajator. Relațiile contractuale între angajat și angajator conțin informații cu caracter personal/confidențial, și sunt ocrotite prin lege. Toate întrebările contractuale și administrative care vor interveni pe parcurs, vor fi dezbătute și rezolvate în exclusivitate direct între dvs și angajator.

PRIMII PAȘI DE URMAT LA SOSIREA DVS. LA ANGAJATOR

ÎNSCRIEREA ÎN SPAȚIU LOCATIV ÎN GERMANIA (ANMELDUNG).
Angajatorul dvs. vă pune la dispoziție în funcție de datele dumneavoastră contractuale înscrierea în spațiu locativ la dânsul având camere pe care le pune la dispoziție personalului iar dumneavoastră figurați cu adresa de acolo sau vă facilitează închirierea pe piața imobiliară din apropierea locației cu adresa din acel spațiu locativ.
Atribuția obligatorie a angajatului este de a se înscrie singur prezentându-se personal la biroul de stat local *Einwohnermeldeamt sau Bürgerbüro unde cu o adeverință emisă de persoana care închiriază spațiu locativ și buletinul dumneavoastră în original veți primi un act de înscriere în spațiu.(Meldebestätigung).
*Nu este necesară prezentarea contractului de muncă.
Legea germană § 17 BMG Bundesmeldegesetz prevede prezentarea dvs. personală la birou local. Angajatorul sau persoana care închiriază spațiul locativ nu are dreptul să facă înscrierea în spațiu în locul dumneavoastră.

DESCHIDEREA UNUI CONT ÎN BANCĂ

După angajare în Germania deschiderea unui cont bancar necesită prezentarea dumnevoastră personală la una dintre băncile pe care le alegeți dumneavoastră. Angajatorul sau altă persoană fizică nu are dreptul de deschide a contul dvs. Pentru deschiderea contului bancar sunt necesare următoarele acte:
Buletinul original ;
Actul de înscriere în spațiu de la biroul de stat local *Meldebestätigung
Pentru deschiderea contului în funcție de bancă limba de comunicare este germană sau engleză.

DOVADA MUNCII LEGALE ÎN GERMANIA

Angajatorul vă face înainte de începerea activității de muncă o înregistrare de muncă. Această înregistrare de muncă a angajatului se face online sau prin biroul de contabilitate cu care lucrează angajatorul constând în înscrierea datelor dvs. La OFICIUL DE ÎNREGISTRARE A FORȚELOR DE MUNCĂ REPREZENTATĂ DE ZOLL * www.zoll.de
§ 28a Sozialgesetzbuch Viertes Buch (SGB IV )
Înregistrarea dumneavoastră la una dintre asigurările medicale cum ar fi DAK, statul german împreună cu ministerul finanțelor are dovada înscrierii dumneavoastră legale în câmpul muncii. Aveți dovada legalității dvs. numai prin primirea primului plic de la asigurarea medicală din Germania ( Durează ca. 7 zile lucrătoare până primiți acest plic) și a fluturașului de salariu unde sunt trecute toate dările la stat precum impozit pe venit, pensie, asigurare medicală, de șomaj etc.
Angajatorul este obligat sa vă înmâneze statul de plată salarial în fiecare lună între 01 și 10 în funcție de cum primește de la centrul de calcul salarial autorizat.

ACTELE NECESARE PENTRU ANGAJARE ÎN GERMANIA

Buletinul de identitate.
Diploma de absolvire a școlii de specialitate in funcție de postul pe care îl ocupați.
Pentru persoanele care au mai muncit pe teritoriul Germaniei este necesară și prezentarea numărului de impozit (Steuernummer) atât cât și numărul de asigurări sociale ( Sozialversicherungsnummer ).
Aceste numere de identificare sunt unice ce se primesc o data în viață fiind eliberate de ministerul finanțelor germane.

PROCEDURA DE SALARIZARE DUPĂ ANGAJARE ÎN GERMANIA.

Majoritatea angajatorilor germani efectuează statele de plată ale angajaților la filme externe de contabilitate unde se calculează și eliberează statul de plată individual.
Salariul se plătește întotdeanuna între 01 și 12 ale luni,data exactă fiind diferită în funcție de angajator.
Salariul dumnevoastră se plătește odată pe lună,fiind plătit numai prin virament bancar. Pentru plata salariului dumneavoastră este necesar se deschideți un cont în euro în Germania. Contul la bancă se poate deschide numai prin prezentarea actului dumneavoastră de identitate, împreună cu dovada de la primăria orașului unde figurați cu adresa din Germania.

PRIMA LUNĂ DE MUNCĂ LA ANGAJATOR

Ca peste tot în lume, după angajare în Germania prima lună de muncă la angajator este perioada cea mai dificilă în care atât angajatul cât și angajatorul își poate exprima dorința de încetare a activității de muncă. Dat fiind faptul că angajatorii germani sunt obligați prin lege să plătească salariile angajaților numai după evaluarea fiscală făcută de un centru de calcul extern de contabilitate care are licența respectiva și numai cu plata prin virament bancar pe numele angajatului (Aici statul German prin legea impusa dorește sa evite tranzacții neimpozabile) plata pe cont a primului salariu poate dura pana la o luna atunci când primesc toți angajații salariu. Acest fapt poate aduce situații neplăcute angajatului mai ales atunci când acesta nu dispune de banii necesari pentru călătoria înapoi în țară sau in cazul in care a găsit intre timp un nou post de munca la un alt angajator. In aceste situații ne străduim sa mediem posibilitatea cea mai buna de ambele părți.

SALARIUL BRUT ȘI NET & SISTEMUL FISCAL GERMAN

Calculul salariului brut-net este stabilit de registrul fiscal in Germania (Finanzamt)
Angajatorul dvs. va face calculul salarial lunar al salariaților la un centru de calcul specializat din Germania. Va puteți calcula salariul net pe următoarele site-uri:

https://www.brutto-netto-rechner.info/?fbclid=IwAR08ijfd_HVr3ysVq5uZTFGs4o7-gjKKTCRNIlILT-6c6wlABAaJfSGOlfs
www.mehrnetto.de

SISTEMUL DE IMPOZITARE FISCAL GERMAN.

Clasificarea în clasa de impozitare fiscală în Germania se face prin lege de Ministerul finanțelor și nu de angajator.
După angajare în Germania pentru a fi încadrat la clasa de impozitare din care faceți parte, în funcție de statutul dvs. civil (căsătorit-necăsătorit) si datorită impozitării diferite din Germania este necesară înregistrarea la primărie (Rathaus) unde ve-ți cere înscrierea in spațiu locativ de la angajator (Meldebescheinigung). Cu dovada aceasta (Meldebescheinigung ) trebuie solicitat la administrația financiară regională, (Finanzamt), un număr de identificare fiscală german, Steuer-ID. Fără acest Steuer-ID veți fi clasificat automat în a VI-a clasă de impozitare, cea mai puțin avantajoasă pentru angajați având un procent de impozitare cel mai mare.
Solicitarea unui numar de impozit (Steuer-ID )se poate face și ulterior începerii unui contract de muncă. În acest caz, statul german va returna diferența de impozit reținută în lunile în care nu era valabilă noua clasă de impozitare. Așadar, este importantă posesia unui numar de impozit( Steuer-ID), pentru a evita supraimpozitarea.
Sporurile de noapte și zile legale de sărbătoare în Germania sunt scutite de plata impozitului și a contribuțiilor sociale impozabile, nu sunt influențate de apartenența la o clasă de impozitare.
Sistemul de impozitare în Germania este clasificat în 6 clase diferite (Steuerklassen) după cum urmează:
Dacă ați venit singur în Germania însă sunteți căsătorit, fiscul german vă încadrează la clasa de impozitare 1 deoarece soțul sau soția dumnevoastră nu se află pe teritoriul german și nu plătește contribuțiile respectiv impozitul ca atare.

STEUERKLASSE 1- CLASA DE IMPOZITARE 1

Include toate persoanele care nu sunt căsătorite: celibatari, divorțați, văduvi sau care trăiesc separat.

STEUERKLASSE 2.- CLASA DE IMPOZITARE 2

Această clasă oferă avantaje pentru angajații necăsătoriți sau divorțați care cresc singuri unul sau mai mulți copii. Condiția este ca unul dintre copiii să locuiască împreună cu acesta și sunt înscriși în același spațiu locativ în Germania.

STEUERKLASSE 3 – CLASA DE IMPOZITARE 3

Este clasa de impozitare avantajoasă pentru angajaţii căsătoriţi – partenerul urmând să fie clasificat în clasa V de impozitare. Clasa aceasta este potrivită pentru familiile în care unul dintre soți câștigă mult mai mult sau este singurul care are un venit în Germania.

STEUERKLASSE 4 – CLASA DE IMPOZITARE 4

Este pentru angajaţii căsătoriţi cu salarii apropiate, fiind perfect identică cu clasa I. În cazul acesta şi partenerul obţine clasa IV. O combinare cu clasa cinci sau trei nu este posibilă.

STEUERKLASSE 5 – CLASA DE IMPOZITARE 5

Este clasa de impozitare dezavantajoasă pentru căsătoriţi în cazul în care partenerul se află în clasa III. Angajatul încadrat în această clasă va plăti impozite mai mari și va avea un salariu net mai mic.

STEUERKLASSE 6 – CLASA DE IMPOZITARE 6

Este clasa de impozitare pentru angajaţii care nu au înscrierea într-un spațiu locativ în Germania, și respectiv nu dețin un număr de impozit (Steuer-ID )valabil. Se aplică adeseori muncitorilor din străinătate.

PERIOADA DE PROBA LEGALĂ CONFORM LEGII GERMANE.

Legea germană prevede o perioadă de probă între trei și șase luni. Această perioadă de probă o stabilește angajatorul german.

PREAVIZUL LEGAL ÎN GERMANIA

Preavizul legal în Germania este conform legii în perioada de probă de 14 zile iar după perioada de probă de 30 de zile.

Nerespectarea preavizului legal după angajare în Germania
Consecințele nerespectării preavizului legal în Germania pot aduce la o amendă conform legii germane: Vertragsstrafen (§ 340, §341 ff. BGB) de până la un salariu brut al angajatului. Aici legea Germană spune că indiferent de motivele pe care le are angajatul, acesta nu are voie prin acțiunea sa să împiedice activitatea de muncă a angajatorului. Excepții se fac in cazul decesului uneia din rudele de gradul 1 * Mama sau Tata cu un concediu plătit de 5 zile sau a unui alt membru de familie cu un concediu de 2 zile. *Numai cu dovada actului de deces.
Tot în cazul nerespectării preavizului legal, angajatorul este îndreptățit conform legii germane de a nu efectua plata salariului imediat, pentru munca prestată la dânsul, ci numai la data când se face calculul de salarizare pentru toți angajații, acesta fiind in toată Germania între 01 și 12 ale lunii.
Legea fiscului german prevede plata salariilor EXCLUSIV PE CONTUL ANGAJATULUI deoarece vor sa aibă o evidență a plății efectuată de angajator și evitarea unei eventuale sustrageri de la fiscul german.

ORELE SUPLIMENTARE ȘI SPORURILE DE SALARIU.

După angajare în Germania orele suplimentare și sporurile se plătesc cu o lună decalat. De exemplu orele suplimentare realizate în luna ianuarie se vor plătii odată cu salariul încasat pentru luna februarie intre 01-12 ale lunii martie. Deci salariul luat la începutul lunii februarie va fi reprezentat de munca realizată în luna ianuarie fără orele suplimentare, urmând ca la începutul lunii martie să se încaseze acele ore suplimentare din ianuarie. Orele suplimentare se pot plăti extra sau se dă liber în funcție de câte ore aveți. Vă rugăm să întrebați angajatorul german cum se procedează. Aici fiecare procedează diferit.

CAZAREA DUMNEAVOASTRĂ

Majoritatea angajatorilor germani oferă posibilitatea cazării dumnevoastră într-o cameră single sau apartamente care se împarte la două persoane. Prețul chiriei diferă în funcție de zona germaniei.(Zona de sud a Germaniei este cea mai scumpă) Chiria pe persoană este între 160 și 680 €
Costul cazării dumneavoastră va fi retras din salariul net lunar.

Locuri de muncă în Germania fără comision

ro_RORomanian
de_DEGerman en_USEnglish ro_RORomanian
Open chat